the side effects of drugs

Skip to content

שטיח

סקיצות לפרוייקט של שטיחי קרמל

בפרוייקט השתתפו מורי המחלקה לעיצוב תעשייתי של אקדמיה בצלאל

העבודה הוגשה בחמישה גווני אפור, אחד מהם הוא נייר עצמו