the side effects of drugs

Skip to content

הנחיה

מזה כעשור הנני עוסק בהנחיה למקצועות העיצוב ואדריכלות.

ההנחיה מבוססת על מפגשים אישיים או בקבוצות קטנות, ומתרת המפגשים אלה היא לגלות איזה תחום לימודים במקצועות היצירה, עשוי להתאים יותר.

במקביל ותוך כדי אפשר להתנסות בעשיית עבודות תלת מימד מהם ניתן גם להרכיב תיק עבודות בהמשך. ראו

יעוץ והנחיה ללימודי עיצוב ואדריכלות 

בבית ספר נקודת מגוז