the side effects of drugs

Skip to content

“cebeatles” סדרת מדפים

פיודור בזובוב

Cebeatles

בוץ

 

תערוכה זו היא ניסיון לעבוד עם החומר. להבדיל מתערוכות שהצגתי בעבר, בהן עיקר העיסוק היה בניטרול החומר ובצורה.

 

סיבית כחומר מזמן אינסוף אפשרויות להווצרות טקסטורות ומרקמים שונים (הוא כשלעצמו טקסטורה). סיבית הינו חומר בסיסי, מעין מילוי, סוג של בוץ או חימר. למעשה, החזות של בוץ, חימר, אבק היא זאת שגרמה לי לבחור בסיבית. אני מציג את הסיבית חשוף ללא ציפוי, כחומר גלם עצמאי.

 

5 עבודות המוצגות הם התחלה של סדרת מחקרים הקשורים בסיבית, הבאים להבליט את תכונותיה. הסדרה המתוכננת תכיל 18 גופים שבהם עשויים להתרחש מפגשים נוספים בין סיבית ל: בד, פורמייקה, חומרים שקופים. כמו כן יופעלו על סיבית מניפוליציות באמצעות מים, צבע, שמנים, יהיו גריעות גסות שיפוררו את החומר וכו‘.

 

מוטיבים חשובים נוספים בעבודות המוצגות בתערוכה הם: זיקה לפונקצייה – הגופים המוצגים הם מדפי ספרים אך לא כאלה שבאמת אפשר להשתמש בהם, מקומות מסתור בתוך המדפים, מעין סליקים. המדפים המוצגים לא משאירים הרבה מקום לספרים. הארכיטקטורה עצמה ממלאה את החלל. יש בעבודות משחק של טקסטורות, סוגים שונים של סיבית, משטחים חלקים או מחוספסים.

 

תערוכה זו היא תערוכה שקטה, המסמלת שלב נוסף ברצף של יצירה.