the side effects of drugs

Skip to content

מאין באתי – אימי – אולגה-אביה קסייננקו

הרחק, הרחק בצפוןמערב, באחד האיים של פטרבורג, בתוך ארמונו של מנשיקוב בשנת תש”ח אני נולדתי. בגנים אז החל לפרוח ורד הבר, ובשווקים – פרחי היונים.

ילדות שלוה, לימודים בבית ספר ע”ש דמידוב, בבניין ההיסטורי, בו התחרו בריצה במדרגות הסופר נבוקוב עם המשורר מנדלשטם.

…מצאתי את עצמי בירושלים בשנת תשנ”א, ומאז בלילה, בבוקר ובצהרים אני מתבוננת, מנתחת, מציירת, מלמדת, מפתחת תפיסת הוראה של ציור. מדי פעם מציגה את יצירותיי.

בכל השנים הארוכות והסוערות האלה, לא חציתי את גבולות ארץ ישראל אפילו פעם אחת. גבולותיה ממשיכים להיות בלתי מוגבלים בכל הרבדים.

אולגה אביה קסייננקו נולדה בתש”ח בלנינגרד. בוגרת בית הספר לאמנות וגרפיקה ע”ש דמידוב. עבדה באנימציה ואיור ספרי ילדים. בירושלים משנת תשמ”א.
תערוכות יחיד: בית הקונפדרציה, ירושלים, תשמ”ג: גלריית “אפרת”, תל אביב, תשמ”ה: תאטרון ירושלים, תשמ”ו: בית ספר “נקודת מגוז”, תל אביב, תשס”ח