the side effects of drugs

Skip to content

פסלים מודולריים, סוללות חושך וגלילים – מתערוכת רישום במרחב

רישום במרחב

Basic Contrast

 

התערוכה היא יצירת סביבה מופשטת, מעין עולם מקביל.

בתור מעצבי מוצר שבשיגרת היום יום מתכננים מוצרים לייצור המוני (בעיקר מוצרי פלסטיק), אנו רואים במסגרת של FAZA Design Atelier מקום ליצירת דברים השייכים אולי לזאנרים שונים של עיצוב. מיכלול התערוכה הוא ניסיון לפעול במישור אחר, מופשט ופיוטי יותר וליצור סביבה מיסתורית ומשקפת את הרובד האומנותי של פעילותינו.

 

למה – “רישום במרחב“?

הרישום(ציור) מאוד חשוב לשנינו כיוון שמבחינתינו המקצועית שום מוצר אינו יכול להווצר ולהתקיים ללא היסוד הרישומי – הכל נוצר על גבי דף נייר – שחור על גבי לבן. הגופים מקיימים קשר ישיר ומיוחד עם רישומים שקדמו להם ולמעשה הולידו אותם, במילים אחרות המוצגים בתערוכה הם במובן מסויים רישומים נפחיים – רישומים במרחב.

 

למה Basic Contrast?

Contrast כלי ביטוי בסיסי – “אין טוב בלי רעכידוע. ניגודים הם קודם כל גורמים משלימים היוצרים את השלם. התערוכה היא אוסף של ניגודים כאלה: שחור ולבן שמסמלים כל אחד בתורו את אור וצל, זכר ונקבה, קמור וקעור, אופקי ואנכי ועוד. הניגוד קיים אפילו בשמות משפחה של המעצבים שהם דבר והיפוכו.

 

התערוכה מתחלקת לכמה אגפים או קבוצות. ניתן לומר שעלילה מכילה מספר סיפורים קצרים.

רוב הגופים מאוגדים בתוך קבוצות שמיות כאשר המהות והמשמעות שלהם היא קבוצתית וגופים מסויימים נושאים שמות אישיים .

 

הקבוצות.

קבוצה מספר 1.

פסלים מודולריים – Modular sculptures .

המודולריות בדרך כלל שייכת לעולם פונקציאונלי ויעודי. בקבוצת הגופים הזאת היא מקושרת

לפסלים מופשטים ודקורטיביים ללא תיפקוד. מבחינה מורפולוגית ניבחנות בסידרה סוגיות שונות כמו: סוגיה של הגוף והצל שלואו סוג של כפיל, ריבוי זויות והזחות ומודולריות עצמה.

הקבוצה מכילה חמישה תתי קבוצות: 4 זוגות ושלישיה אחת.

קבוצה מספר 3.

סוללות חושך“.

שלושה אובייקטים עשויים בשפה של מכשיר ונימצאים על הגבול בין מכשיר לרהיט.

המכשיריםהללו שואבים לתוכם את האור והופכים אותו לחושך. חושך זה הוא הדלק שעליו המכשירים עובדים. אובייקטים בתוך הקבוצה מחוברים בינהם פיזית עלידי הצינורות, כך הם גם מופעליםועובדים בוזמנית ביחד.

קבוצה מספר 5.

וואזות

את קבוצת האובייקטים הזאת אפשר בפשטות להגדיר כוואזות – מיכלים לפרחים.

זו היא סידרה של פריטים שימושיים שמכילה קבוצה של שלוש וואזות מודולריות הנקראות טל עמקווואזה בודדת נוספת שהמוטיב המרכזי בה הוא הפריצה של האלמנט הגלילי מתוך הקובייה החוצה.

 

דומימד.

מוצר בפיתוח עובר את כל הבדיקות האפשריות כמו בדיקות איכות ויתכנות כבר בשלבי הדומימד שלו , על גבי הדף. במילים אחרות אובייקט עובר גלגול שלם של חיים עוד לפני שאפשר לגעת בו. בחרנו להציג כאן את תהליך הפיתוח של המוצגים, דבר שמוסיף עוד ניגוד בין דו ותלת מימד וגורם להשוואה מתמדת בינהם.