the side effects of drugs

Skip to content

אודות

פיודור בזובוב 

מעצב מוצר, אמן ומורה 

מזה למעלה מעשר שנים משלב בין תחום העיצוב המוצר לתחום ההוראה, ועובד הן כמעצב והן כמורה לרישום ועיצוב תעשייתי בבתי הספר המובילים בארץ ובהם בצלאל, סמינר הקיבוצים, שנקר, המכון הטכנולוגי בחולון ועוד. למד ציורי קיר בסנטפטסבורג בברהמ ומיד אחרי עלייתו ארצה החל בלימודים במחלקה לעיצוב תעשייתי בצלאל, אותם סיים בשנת 1995. היה שותף לפעילות של מעבדת עיצוב פאזה והציג בתערוכות רבות (אישיות וקבוצתיות) בתחום העיצוב והעיצוב התעשייתי. את בית הספר נקודת מגוז המתמחה בלימוד רישום וציור אקדמי הקים יחד עם ודים קופטייבסקי.